The Catholic Bishops' Conference of the Philippines

The Official Website of

CBCP Online

MGA BANAL AT BAYANING GURO

2010s

_______________________________________________________________________________

MGA BANAL AT BAYANING GURO

Sa Taon ng mga Layko

Isang pagkilala sa mga Guro sa Pandaigdigang Araw ng mga Guro

Ika-5 ng Oktubre, 2014

_______________________________________________________________________________