The Catholic Bishops' Conference of the Philippines

The Official Website of

CBCP Online

item2

2010s

_______________________________________________________________________________

Pagtuturong Pastoral ng Kapulungan ng mga Katolikong Obispo sa Pilipinas para sa 2014 Taon ng mga Layko

MGA PILIPINONG KATOLIKONG LAYKO:

TINATAWAG UPANG MAGING MGA BANAL…ISINUGO BILANG MGA BAYANI

_______________________________________________________________________________