The Catholic Bishops' Conference of the Philippines

The Official Website of

CBCP Online

item2

2010s

_______________________________________________________________________________

Sulat Pastoral Bahin sa Tuig sa mga Laygo sa 2014

MGA PILIPINONG LAYGONG KATOLIKO: GITAWAG PAGKABALAAN… GIPADALA PAGKABAYANI!

(Cebuano translation)

_______________________________________________________________________________